ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

เก็บมาฝาก เข้ามาดูน่ะ ดีสำหรับทุกคนน่ะ


    วิธีอ่าน
อ่านเพื่อประโยชน์สูงสุด
คอลัมน์รู้ไปโม้ด โดยน้าชาติ ประชาชื่น


อยากรู้วิธีอ่าน/Irissa

ตอบจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล สรุปวิธีการอ่าน(ให้เก่ง)ในรูปบันได 9 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 มีสมองไว้คิด การคิดคือปัจจัยเบื้องต้นของการเข้าใจ การอ่านโดยไม่คิดเท่ากับการเสียเวลา เพราะหากไม่เข้าใจก็ย่อมไม่ได้ความรู้ความคิด หรือข้อมูลไปทำอะไรได้

ขั้นที่ 2 ทำจิตให้แจ่มใส เตรียมพร้อมสำหรับการอ่าน สร้างบรรยากาศภายนอกและภายในจิตใจให้พร้อม

ขั้นที่ 3 สนใจอ่านทุกหนังสือ (อ่านหนังสือทุกชนิด) ตามหลักจิตวิทยานั้นเราจะสนใจอะไรก็ต่อเมื่อคาดหวังผลตอบแทนทางกายหรือทางใจโดยไม่ต้องรอนานเกินไป หรืออย่างน้อยก็รู้ว่าต้องรอนานเท่าไหร่ สำหรับการอ่าน ให้ถามตัวเองว่าต้องการอะไรเป็นรางวัลในการอ่านแต่ละครั้ง แล้วสัญญากับตัวเองหรือขอรางวัลจากคนอื่นก็ได้เพื่อจะได้ลงมืออ่านจนสำเร็จ ไม่ว่าสิ่งที่อ่านจะยากเพียงใดก็จะพยายามทำความเข้าใจไปให้ตลอดด้วยวิธีการต่างๆ

ขั้นที่ 4 อย่าถือ "ดิค" เป็นคัมภีร์ ดิคชันนารีหรือพจนานุกรม ปทานุกรม อักขรานุกรม ซึ่งอธิบายคำศัพท์ภาษาเดียวกันก็ดี หรือต่างภาษาก็ดี อย่าเปิดหาคำศัพท์ตัวต่อตัวติดต่อกัน ให้อ่านข้อความให้จบเสียก่อนอย่างน้อยหนึ่งย่อหน้าหรือหนึ่งข้อความ หากคำที่ต้องการแปลได้หลายความหมาย ให้เลือกคำแปลที่ตรงกับแนวเรื่องที่อ่าน ถ้าพยายามด้วยตนเองทุกวิถีทางแล้วยังไม่ทราบความหมายของคำที่ต้องการ หรืออ่านข้อความไม่เข้าใจ ให้ถามผู้รู้

ขั้นที่ 5 อย่าอ่านจี้คำเป็นคำๆ การอ่านอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต้องอ่านแบบกวาดสายตาหรืออ่านเป็นหน่วยข้อความ คือจะหยุดสายตาก็ต่อเมื่อได้ความหมายจากการอ่านข้อความช่วงหนึ่งๆ แล้ว ช่วงข้อความที่มีความหมายอาจจะสั้นเพียงคำเดียวหรืออาจจะยาวกว่าหนึ่งบรรทัด

ขั้นที่ 6 ฝึกการจำความย่อๆ คือจำข้อความที่สั้นที่สุดแต่ครอบคุลมเนื้อหาสาระให้ได้มากที่สุด ทำได้โดย 1.ทำเครื่องหมาย 2.ทำบันทึกสรุปแนวคิดหลัก 3.สร้างแผนภูมิ

ขั้นที่ 7 รู้จักขอความช่วยเหลือ หากอ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ ก็ควรฝึกฝนตนเอง หากยังทำความเข้าใจไม่ได้ก็ควรตรวจสอบกับหนังสือเล่มอื่นๆ ก่อนถามผู้รู้

ขั้นที่ 8 อ่านไม่เบื่อทุกวิชา สร้างแรงบันดาลใจว่าการทำความเข้าใจในทุกสาระความรู้ ให้เข้าใจว่าจักรวาลนี้กว้างเหลือเกิน ความรู้ต่างๆ มีมากเหลือจะตักตวงได้หมด ความรู้จะหาได้ด้วยการอ่าน

ขั้นที่ 9 ชีวิตมีค่าและประสบความสำเร็จ การอ่านที่ดีมิใช่มีแต่การอ่านเพื่อเรียนเท่านั้น เมื่อพัฒนาความสามารถของตนเองขึ้นมาแล้วผลที่ตามมาจะมิได้อยู่เฉพาะตัวเอง พึงตระหนักว่าหากอ่านเก่งก็อาจจะมีคุณค่าขึ้นมาได้ นั่นคือต้องอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย

(14 มีนาคม 2549)


Posted by : เด็กจุดจุด , Date : 2006-04-23 , Time : 15:44:42 , From IP : 172.29.4.121

ความคิดเห็นที่ : 1


    ขอบคุณครับ.. มีประโยชน์ครับ

"ดีกว่า ตัดมาจาก ราชดำเนิน แล้วมาแปะ...ตั้งเยอะ..."


Posted by : Fan Fan , Date : 2006-04-23 , Time : 17:27:09 , From IP : 172.29.1.212

ความคิดเห็นที่ : 2


   คิดว่าคงนำไปใช้ได้

Posted by : สมศักดิ์ , Date : 2006-04-24 , Time : 15:05:31 , From IP : 172.29.2.200

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น