ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

......แจ้งข่าวด่วนสำหรับนักศึกษาแพทย์ขั้นปีที่ 2.....


   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรดทราบ นักศึกษาสามารถเข้าดู เกณฑ์ ตารางข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1: วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ได้ที่
เวบของงานแพทยศาสตรศึกษา


Posted by : sophin , E-mail : (sophin.k@psu.ac.th) ,
Date : 2006-02-22 , Time : 11:35:13 , From IP : 172.29.2.156


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น