ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

com med ปี 2


   นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปฐมนิเทศวิชา com med วันอังคารที่ 14 กพ.49 เวลา 08.00 น.ห้อง Med 206 มาเซ็นต์ชื่อให้ตรงเวลานะ เดี๋ยวถูกปรับคะแนน

ดูรายชื่อการจัดกลุ่ม ตารางสอน และเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้าได้ที่ web site ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ใน www.medinfo.psu.ac.thภาควิชา/หน่วยงานภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนกิจกรรม/การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2


Posted by : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน , Date : 2006-02-10 , Time : 14:39:41 , From IP : 172.29.3.100

ความคิดเห็นที่ : 1


   แจ้งเปลี่ยนกลุ่มค่ะ
เดิมกลุ่มที่ 3 แจ้งอาจารย์ธีรภาพเป็นที่ปรึกษา และกลุ่มที่ 4 อาจารย์ถวัลย์เป็นที่ปรึกษา
เปลี่ยนเป็น กลุ่มที่ 3 อาจารย์ถวัลย์เป็นที่ปรึกษา และกลุ่มที่ 4 อาจารย์ธีรภาพเป็นที่ปรึกษาค่ะ


Posted by : แจ้งเพิ่มเติมจาก ภาคเวชศาสตร์ช , Date : 2006-02-10 , Time : 15:45:19 , From IP : 172.29.3.100

ความคิดเห็นที่ : 2


   นักศึกษาปี 2 เช็คเรื่องการเรียนการสอน commed ที่ web site ภาควิชาด้วย มีลงเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่อย ๆ

Posted by : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน , Date : 2006-02-10 , Time : 17:00:47 , From IP : 172.29.3.100

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น