ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

เข้าเครือข่ายภายในไม่ได้


   ต่อ Internet ADSL ของคณะฯ แต่เข้าข่ายเครือข่ายภายในคณะฯไม่ได้

Posted by : อยากรู้ , Date : 2006-02-05 , Time : 16:15:15 , From IP : 172.29.3.110

ความคิดเห็นที่ : 1


   ต้อง set proxy ที่ Internet explorer ครับ โดยให้เข้าไปที่ Tools --> Internet options --> Connections-->lan settings --> proxy server แล้ว set ค่า address เป็น 172.29.2.9 port 8080

Posted by : S , Date : 2006-02-05 , Time : 16:36:47 , From IP : 172.29.5.212

ความคิดเห็นที่ : 2


   ต่อด้วย click advance แล้วใส่ *.psu.ac.th ในช่อง exception ครับ
Posted by : garnet , Date : 2006-02-05 , Time : 17:44:11 , From IP : 172.29.1.167

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น