ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศเตือน Spam Mail ช้าไปหน่อย


   เจอมา 2 อาทิตย์แล้ว เตือนช้าไปหน่อยนะเพราะเปิด attached file ไปเรียบร้อยแล้ว เฮ้อ...

ประกาศเตือน Spam Mail

เรียนผู้ใช้ medicine.psu.ac.th ทุกท่าน ขณะนี้ได้มีเมล์หลอกลองส่งมาหาผู้ใช้งานจำนวนมาก

หัวข้อจดหมาย ดังตัวอย่าง

Re: *WARNING* YOUR EMAIL ACCOUNT WILL BE CLOSED....

พร้อมมีการแนบไฟล์มาให้ โดยอ้างชื่อผู้ส่ง

admin@medicine.psu.ac.th
administrator@medicine.psu.ac.th
webmaster@medicine.psu.ac.th
info@medicine.psu.ac.th
hostmaster@medicine.psu.ac.th

ขอให้ผู้ใช้งานลบจดหมายดังกล่าวทิ้ง และไม่ควรเปิดไฟล์ที่แนบมา
เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะถูกโจมตีจาก Virus และ Spyware


Posted by : เตือนช้าไปหน่อย แต่ดีกว่าไม่เต , Date : 2006-01-11 , Time : 11:56:19 , From IP : 172.29.1.251

ความคิดเห็นที่ : 1


   mail ข้างต้นจะถูก block ด้วยระบบ webmail แต่ยังไม่สามารถ block ให้ user ที่ใช้ POP mail ได้ครับ

Posted by : garnet , Date : 2006-01-11 , Time : 15:20:30 , From IP : 172.29.1.167

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น