ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย ลอยกระทง มอ.ปี 48


   เรียน บุคลากร มอ.ทุกท่าน
ขอเชิญประกวดภาพถ่าย ลอยกระทง มอ.ปี 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อกำหนดทั่วไป
เป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ของงานประเพณีลอยกระทง
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นในปี 2548
หัวข้อการประกวด
1.นางนพมาศ
2.ขบวนแห่
3.กระทง
4.บรรยากาศของงาน
5.เบื้องหลัง
การส่งภาพ
ให้ส่งภาพถ่ายที่ไม่มีการจัดองค์ประกอบใหม่ทางเทคนิคคอมพิวเตอร์
ขนาด 4x6 นิ้ว
ไม่ต้องผนึกภาพ ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อ หัวข้อ
พร้อมแผ่นฟิล์มต้นฉบับ หรือ File ภาพที่ส่ง
โดย เขียน ชื่อ สถานที่ติดต่อ
และระบุหัวข้อที่ส่งประกวดด้านหลังภาพทุกภาพ
คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ม.อ. และประชาชนทั่วไป
กำหนดการส่งภาพ
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤศจิกายน 2548
สถานที่ส่งภาพ
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ชั้น 7 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัล
รางวัลชนะเลิศทุกหัวข้อ
จะได้รับโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่ 2,3 ชมเชย
และผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สามารถนำไปเผยแพร่ได้เสมือนเจ้าของลิขสิทธ์
สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร 074-286890-2
สายภายใน 6890-2


Posted by : superman , Date : 2005-11-17 , Time : 13:22:00 , From IP : 172.29.1.167

ความคิดเห็นที่ : 1


   งานลอยกระทงมันเมื่อวานนี้อะ แบบนี้จะย้อนเวลาไปถ่ายรูปยังไงอะ......งง

Posted by : ........... , Date : 2005-11-17 , Time : 13:48:44 , From IP : 172.29.4.185

ความคิดเห็นที่ : 2


   สงสัย เค้าคงจะเอาภาพที่ช่างภาพได้ถ่ายไปแล้วนะครับ เพราะเห็นประกาศ ก็ประกาศออกมาในวันที่ 16 พ.ย. วันลอยกระทงพอดี

ต้นฉบับประกาศ ดูที่นี่ครับ


Posted by : superman , Date : 2005-11-17 , Time : 15:38:33 , From IP : 172.29.1.167

ความคิดเห็นที่ : 3


   อยากให้คุณ superman นำภาพบรรยากาศของงานลอยกระทงปีนี้มา posted ให้ดู เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ที่เคยนำมา posted ค่ะ

(มีโอกาสได้ร่วมแค่ครึ่งงาน เพราะต้องทำงาน)


Posted by : มอ. , Date : 2005-11-17 , Time : 18:25:24 , From IP : 172.29.7.195

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น