ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

งานแพทยศาสตรศึกษา ขอความร่วมมือ นศพ. ปี 2 - 5 ตอบแบบสอบถามนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต


   งานแพทยศาสตรศึกษา ขอความร่วมมือ นศพ. ปี 2 - 5 ตอบแบบสอบถามนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดย Login เข้าใช้งานได้ที่ http://med-ed.psu.ac.th โดย Login เข้าใช้งานได้ที่ Member Zone

Posted by : งานแพทยศาสตรศึกษา , Date : 2005-11-16 , Time : 11:13:24 , From IP : 172.29.2.173

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น