ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

Vedio Clip บรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา


   ไปพบเว็ปไซต์ดีมาก มีบทความเกี่ยวกับการทำจิตใจให้เป็นสุข
และมี Vedio clip บรรยายพิเศษ พร้อมแนะนำการทำสมาธิอย่างง่ายๆ
โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จัดโดยโครงการการศึกษากับมิติจิตใจ
เว็ปไซต์=> Http://dental.psu.ac.th/mind
เลยมาบอกหวังว่าเพื่อนๆจะสนใจ


Posted by : บุษย์ , E-mail : (busayak@gmail.com) ,
Date : 2005-11-14 , Time : 22:30:05 , From IP : 192.168.41.181


ความคิดเห็นที่ : 1


   Video ครับ

Posted by : eset , Date : 2005-11-14 , Time : 23:37:25 , From IP : 172.29.4.108

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น