ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ยอมถอยก้าวหนึ่ง เพื่อเห็นท้องฟ้าและทะเลกว้าง


   

สุภาษิตโบราณของจีน ...

มีบ้านสองครอบครัว...พักอาศัยอยู่ติดกัน
บ้านตะวันออก...รักใคร่ กลมเกลียว อยู่กินอย่างมีความสุข
บ้านตะวันตก...ทะเลาะ วิวาทมีปากเสียงแทบทุกวัน

อยู่มาวันหนึ่ง ...
คนของบ้านตะวันตกมาสอบถามคนของบ้านตะวันออกว่า...
"ทำไมครอบครัวพวกคุณไม่เคยทะเลาะเบาะแว้ง สามารถอยู่กินอย่างกลมเกลียว ?"
คนบ้านตะวันออกบอกว่า..."เพราะครอบครัวพวกเรายอมรับว่า ตัวเองเป็นคนไม่ดี
ทำผิดพลาด จึงยอมอดทนให้กันและกันอยู่รวมกันโดยไม่มีเรื่องมีราว ส่วนครอบครัว
พวกคุณเห็นว่าตัวเองเป็นคนดี จึงทะเลาะทุ่มเถียงถึงขั้นตบตีกัน"
คนบ้านตะวันตกถามว่า..."ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ?"
คนบ้านตะวันออกบอกว่า..."ถ้าหากมีถ้วยชาใบหนึ่งตกแตก ครอบครัวพวกคุณซึ่งเห็น
ว่าตัวเองเป็นคนดี คนที่ทำแตกไม่ยอมรับผิด พาลพูดว่า "ใครวางถ้วยชาไว้ตรงนี้"
คนที่วางถ้วยชาไว้ก็ไม่ยอมลดราวาศอก สวนคำว่า "ฉันวางเอง แต่นายทำไมซุ่มซ่าม
ทำตกแตก ?" ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับผิด ผลที่สุดต้องมีปากเสียงกัน"
คนบ้านตะวันออกบอกอีกว่า..."แต่ถ้าเป็นครอบครัวพวกเราใครทำถ้วยชาตกแตก
จะพูดด้วยความเสียใจว่า "ขอโทษ ผมเผลอเรอทำถ้วยตกแตก" คนที่วางถ้วยชาไว้
จะตอบว่า "เรื่องนี้โทษคุณไม่ได้ ผมไม่ควรวางถ้วยไว้ตำแหน่งนั้นต่างหาก"
เมื่อต่างฝ่ายต่างยอมรับความ ผิดพลาดของตัวเองยังจะทะเลาะกันได้หรือยังไง?"
คนบ้านตะวันออกบอกว่า..."ถ้าหากบ้านเราข้าวหมดไม่มีอาหารจะกิน ครอบครัว
พวกคุณซึ่งเห็นว่าตัวเองเป็นคนดี คนที่เป็นผู้นำครอบครัวไม่ยอมรับผิด พาลพูดว่า
"ลูกๆ ไม่ยอมช่วยกันทำงานหาอาหาร นอนตื่นสาย วันๆ เอาแต่เที่ยวเล่นสนุกสนาน"
คนที่เป็นลูกก็ไม่ยอมลดราวาศอก สวนคำว่า "ก็ฉันทำตามที่ผู้นำ ครอบครัว บอกทุก
อย่าง ให้ทำอะไรก็ทำ แล้วทำไมถึงไม่มีจะกิน ใครกันแน่ที่ผิด" (ในใจคิดว่า "ผู้นำ
ครอบครัว ทำอะไรเองหมดทุกอย่าง ไม่เคยไว้ใจฉันให้ทำอะไร ไม่เคยให้ธนูเพื่อออก
ไปล่าสัตว์ ไม่เคยให้เบ็ดไปตกปลา ไม่ให้เมล็ดพันธ์พืชเพื่อเพาะปลูก มีแต่มือเปล่าๆ
จะให้ทำอะไรได้ ?") ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ยอมรับผิด ผลที่สุดต้องมีปากเสียงกัน"
คนบ้านตะวันออกบอกอีกว่า..."แต่ถ้าเป็นครอบครัวพวกเราข้าวหมดไม่มีอาหารจะกิน
หัวหน้าครอบครัวจะพูดด้วยความเสียใจว่า "ขอโทษ ที่ไร้ความสามารถ ที่สามารถ
เพาะปลูก บนพื้นดินของบรรพบุรุษ เลี้ยวปากท้องครอบครัวได้" ลูกๆ จะตอบว่า
"เรื่องนี้โทษผู้นำครอบครัวไม่ได้ เพราะวิธีการเพาะปลูกของรุ่นคุณปู่คุณย่า อาจจะ
สู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ เราควรหาวิธีการใหม่ เสริมเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้
ครอบครัวเราอยู่ดีกินดีกัน" เมื่อต่างฝ่ายต่างยอมรับความ ผิดพลาดของตัวเองยัง
จะทะเลาะกันได้หรือยังไง?"


เมื่อนำใจเขาใส่ใจเราให้เกียรติแก่คนอื่น...คนอื่นยังจะไม่ให้เกียรติคุณหรือ?รอบกายของพวกเรา...มักพบพานคนอ้างเหตุผลอย่างขึงขัง ถือเหตุผลไม่ยอมใคร บนถนนหนทาง มีรถยนต์สองคันขับชนกัน ทั้งสองฝ่ายจะลงจากรถเถียงกันหน้าดำหน้าแดง ถึงแม้พวกเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคนบ้านตะวันออก ยอมรับว่า ตัวเองเป็นคนไม่ดีทำผิดพลาด แต่อย่างน้อย "ถือ"เหตุผลด้วย "อารมณ์สงบ" ก็สามารถหลีกเลี่ยงกรณีพิพาทโดยไม่จำเป็นได้

จากหนังสือ .... อุทยานชำระใจ พานไถเฉิง เขียน น.นพรัตน์ แปล


Posted by : Mercury , Date : 2003-02-10 , Time : 16:55:33 , From IP : 172.29.1.100

ความคิดเห็นที่ : 1


   ดีจังเลยค่ะ
ช่วยยกระดับปัญญาขึ้นอีกแยะ ต่อไปจะพยายามเป็นคนดีให้มากขึ้นนะคะ
ขอบคุณค่ะ..


Posted by : k , Date : 2003-02-11 , Time : 11:54:50 , From IP : 192.168.98.6

ความคิดเห็นที่ : 2


   อยากให้ทุกคนได้อ่าน และคิดตามไปด้วย ประเทศไทย ของเราคงจะสูงกว่านี้เยอะ ( คุณธรรมสูงค่ะ )และสังคมคงสงบสุขกว่านี้

Posted by : DAGA , Date : 2003-03-26 , Time : 23:02:00 , From IP :

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น