ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

การจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปี 2548


   ในปีการศึกษา 2548 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดำเนินการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ จำนวน 2 รอบ ดังเดิมและทางคณะได้ดำเนินการแจ้งวิธีการจัดสรรและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ให้แก่นักศึกษาทุกคนแล้วนั้น ขอความกรุณานักศึกษาโปรดศึกษารายละเอียด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยทะเบียนประเมินผล โทร 1540 , หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร 1542 , สถาบันพระบรมราชชนก โทร 02-590-1915 หรือดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://medinfo.psu.ac.th/

Posted by : Postgrad , Date : 2005-08-25 , Time : 17:17:28 , From IP : 172.29.2.217

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น