ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญร่วมกิจกรรม tournament medicine


   ตามที่ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ tournament medicine งานประชุมวิชาการคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2548 เวลา 14.30–16.30 น. ณ ห้องทองจันทร์ ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ใคร่ขอเชิญชวน นักศึกษาแพทย์ extern และแพทย์ใช้ทุน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเปิดรับสมัคร ไม่จำกัดจำนวนทีม ไม่จำกัดภาควิชา (ใน 1 ทีมสามารถคละภาควิชาได้) กำหนดจำนวนสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน โดยสามารถส่งรายชื่อทีมมาได้ที่สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ หรือ e-mail : rsujirut@medicine.psu.ac.th สำหรับรางวัลตอบปัญหาทางวิชาการ tournament medicine มีดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

จึงเรียนมาเพื่อเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าว


Posted by : ศุจิรัตน์ , Date : 2005-08-05 , Time : 14:44:52 , From IP : 172.29.2.97

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น