ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

Churchill


   As Churchill said: "Medals glisten but they also cast a shadow."





Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-26 , Time : 01:00:28 , From IP : 172.29.3.203

ความคิดเห็นที่ : 1


   Anakin Skywalker is also another example, am I with you?

Posted by : Strider , Date : 2003-05-26 , Time : 14:24:10 , From IP : 172.29.2.178

ความคิดเห็นที่ : 2


   As well as Aragorn



Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-26 , Time : 16:57:42 , From IP : 172.29.3.160

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น