ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

Why Buddhists are calmer


   Why Buddhists are calmer
By Robert Uhlig, Technology Correspondent
(Filed: 22/05/2003)


That transcendental smile on many a Buddhist"s face could hide a deeper truth: their religion appears to be the secret of long-term happiness.

Researchers in America have found that a spot in the brain called the left prefrontal lobe which is associated with positive emotions and good moods, is unusually active among practising Buddhists.

Richard Davison, a researcher at the Laboratory for Affective Neuroscience at the University of Wisconsin, made the discovery after scanning the brains of committed Buddhists.

Owen Flanagan, professor of philosophy at Duke University in North Carolina, writing in New Scientist, said the results were "tantalising".

He said: "We can now hypothesise with some confidence that those apparently happy, calm Buddhist souls really are happy.

"Behind those calm exteriors lie persistently frisky left prefrontal lobes. If these findings are widely confirmed, they will be of great importance."

He said the prefrontal lobes had long been known to play a major role in foresight, planning and self control. They were now also known to be crucially involved in emotion, mood and temperament. Prof Flanagan said he did not think it reasonable to suppose that Tibetan Buddhists were born with a "happiness gene" that activated their left prefrontal lobes.

A more likely explanation was there was something about Buddhist practice that produced happiness, he said.

Prof Flanagan said that other research suggested Buddhists might be able to control a second part of the brain"s emotion system which is normally automatic.

The amygdala - twin almond-shaped structures in the forebrain - act as a quick trigger that deals with fear, anxiety and surprise, and also probably helps to make us angry. It is hard to override the amygdala"s "feelings" simply by thinking rationally


Excerpt from The Daily Telegraph (UK) 22/05/03Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-23 , Time : 04:43:50 , From IP : 203.155.144.38

ความคิดเห็นที่ : 1


   Something to show about science and "happiness"Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-23 , Time : 04:46:34 , From IP : 203.155.144.38

ความคิดเห็นที่ : 2


   เป็นบทความที่ดีมากครับ ได้ทั้งศัพท์และความรู้ด้วย อยากให้ Phoenix โพสต์อย่างนี้บ่อยๆครับ

Posted by : pOH , Date : 2003-05-23 , Time : 09:45:18 , From IP : 203.113.81.68

ความคิดเห็นที่ : 3


   นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

Posted by : Immanuel Kant , Date : 2003-05-23 , Time : 14:37:16 , From IP : 172.29.2.97

ความคิดเห็นที่ : 4


   การวิจัยนี้ อาจเป็นตัวช่วยชี้วัด รอยยิ้มบนใบหน้าคนไทยสมัยก่อนได้นะครับ ว่าทำไมฝรั่งจึงเรียกเมืองไทยว่าเมืองยิ้ม (ยิ้มสยาม) และไม่แปลกเช่นกันที่ทำไมตอนนี้หารอยยิ้มบนใบหน้าคนไทยได้ยากมากขึ้น หรือว่าเราห่างใกล้จากความเป็น Buddhist ที่แท้จริง ?

Posted by : Mercury , Date : 2003-05-23 , Time : 14:59:19 , From IP : 172.29.1.100

ความคิดเห็นที่ : 5


   เราห่างใกล้จากความเป็น Buddhist ที่แท้จริง

อืม...ทั้งห่างทั้งใกล้เลยนะครับคุณ mercury คล้ายจริง คล้ายเท็จ ไกลสุดของฟ้าอยู่ใกล้เพียงเบื้องหน้า (สันจมูก)Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-23 , Time : 20:33:31 , From IP : 172.29.3.215

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น