ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญ Extern ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย


   ด้วยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 30 ร่วมกับ Asian Surgical Association (30th Annual Scientific Meeting / 15th Asian Congress of Surgery) ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี ในหัวข้อเรื่อง "Surgical Excellence"
ภาควิชาศัลยศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ Extern ที่มีความสนใจทางด้านศัลยศาสตร์สมัครเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (รับจำนวน 2 คน หากสมัครเกินจะคัดเลือกต่อไป) โดยทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ จะดำเนินการจัดหาที่พักและอาหารเช้าให้พร้อมค่าเดินทางตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 3000 บาท
Extern ท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ โทร. 074-451405 ทุกวันในเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548


Posted by : กลอยใจ , E-mail : (gloyjai.k@psu.ac.th) ,
Date : 2005-05-09 , Time : 16:32:03 , From IP : 172.29.3.62


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น