ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศ…. เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ตึกแดงจะทำการล้างข้อมูลเครื่อง


   
โปรดทราบ…. เนื่องจากห้องคอมจะทำการล้างข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เก็บข้อมูลต่างๆไว้ในเครื่อง ทำการย้ายข้อมูลของท่านลงในส่วนเก็บข้อมูลอื่นๆของท่านด้วย มิฉะนั้นข้อมูลของท่านจะสูญหายได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันเจ้าหน้าที่ห้องคอม
15 กุมภาพันธ์ 2548


Posted by : เดี่ยว , Date : 2005-02-15 , Time : 17:20:39 , From IP : 172.29.2.152

ความคิดเห็นที่ : 1


   ดีครับ และกรุณา ช่วย ล้าง พวกเกม ไร้สาระ ออกไปให้หมดด้วย

Posted by : xx , Date : 2005-03-10 , Time : 23:56:37 , From IP : 203.113.77.100

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น