ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5-6 ปีการศึกษา 2547


   ขอนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5-6 ปีการศึกษา 2547 เพื่อชี้แจง

เรื่อง การสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1-2-3 ดังรายละเอียดดังนี้ (หรือให้อ่านได้จากประกาศที่หอพัก/อาคารแพทยศาสตรศึกษา)

1. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 16.00น ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตรศึกษา

2. นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 วัน ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 16.30น ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตรศึกษา

(เฉพาะนักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน รพ.มอ.)

3. นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 13.00น ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตรศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่ปฏิบัติงานใน รพ.สมทบ จะแจ้งข้อมูลให้ทราบผ่านทางหัวหน้า extern แต่ละรพ. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้โดยตรงทางโทรศัพท์ คุณ จุฬาลักษณ์ 074-451540 หรือ E-mail : chulalak.r@psu.ac.th


Posted by : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึก , Date : 2005-02-14 , Time : 13:29:29 , From IP : 172.29.2.163

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น