ความคิดเห็นทั้งหมด : 7

ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2548


   ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2548 หรือ นศพ ที่รหัส 4425.... ในวัน จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2548 เวลา 16.30น ห้อง Med 206.


หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โทร.1540


Posted by : งานแพทยศาสตรศึกษา , Date : 2005-02-09 , Time : 14:14:51 , From IP : 172.29.2.163

ความคิดเห็นที่ : 1


   คณะยังไม่ประกาศคนตก ปี 4 เลยนี่ครับ แล้วจะประกาศทางไหนครับ

Posted by : อยากรู้ว่าผ่านหรือตก , Date : 2005-02-09 , Time : 16:10:20 , From IP : ppp-61.91.93.254.rev

ความคิดเห็นที่ : 2


   คณะยังไม่ประกาศคนตก ปี 4 เลยนี่ครับ แล้วจะประกาศทางไหนครับ

Posted by : อยากรู้ว่าผ่านหรือตก , Date : 2005-02-09 , Time : 16:10:23 , From IP : ppp-61.91.93.254.rev

ความคิดเห็นที่ : 3


   การแจ้งผลการสอบของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จะประกาสผลการสอบ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ก.พ 2548 เวลาประมาณ 16.30น ที่ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ และขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถที่จะตรวจผลการสอบได้ด้วยตนเอง โดยผ่าน WEB นี้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง http://med-ed.psu.ac.thให้เรียบร้อยก่อน


Posted by : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึก , Date : 2005-02-09 , Time : 16:45:40 , From IP : 172.29.2.180

ความคิดเห็นที่ : 4


   การแจ้งผลการสอบของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จะประกาสผลการสอบ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ก.พ 2548 เวลาประมาณ 16.30น ที่ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ และขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถที่จะตรวจผลการสอบได้ด้วยตนเอง โดยผ่าน WEB นี้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง http://med-ed.psu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อน


Posted by : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึก , Date : 2005-02-09 , Time : 16:48:19 , From IP : 172.29.2.180

ความคิดเห็นที่ : 5


    การแจ้งผลการสอบของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จะประกาสผลการสอบ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ก.พ 2548 เวลาประมาณ 16.30น ที่ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ และขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถที่จะตรวจผลการสอบได้ด้วยตนเอง โดยผ่าน WEB นี้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง http://med-ed.psu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อน


Posted by : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึก , Date : 2005-02-09 , Time : 16:51:15 , From IP : 172.29.2.180

ความคิดเห็นที่ : 6


   เนื่องจากขัอมูลที่แจ้งมาก่อนหน้านี้ไม่สมบูรณ์
จึงขอแจ้งข้อมูลใหม่อีกครั้งดังนี้

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จะประกาสผลการสอบ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 ในวัน ศุกร์ ที่ 11 ก.พ 2548 เวลาประมาณ 16.30น ที่ ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาฯ และขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถที่จะตรวจผลการสอบได้ด้วยตนเอง โดยผ่าน WEB http://med-ed.psu.ac.th แต่ทั้งนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทาง http://med-ed.psu.ac.th ให้เรียบร้อยก่อน


Posted by : หน่วยทะเบียนและประเมินผล , Date : 2005-02-09 , Time : 16:58:13 , From IP : 172.29.2.180

ความคิดเห็นที่ : 7


   แล้วเกรดจะออกเมื่อไหร่ครับ

Posted by : vv , Date : 2005-02-13 , Time : 16:32:19 , From IP : 202.5.88.137.rev-ip.

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น