ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

รายละเอียดที่แต่ละชมรมต้องอ่าน(โพย)


   Check list การจัดตั้งชมรม
1.วิสัยทัศน์ของชมรม
2.พันธกิจของชมรม
3.แผนงานของชมรมในปีนี้ ประเมินว่าได้ทำตามที่ตั้งเป้าไว้กี่เท่าไร และที่ไม่ตรงตามเป้าเป็นเพราะปัจจัยใด(ภายใน ภายนอก) ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อผิดพลาดดังกล่าว
4.แผนงานของชมรมในปีหน้า มีการวางแผนไว้เช่นไรบ้าง
5.สมาชิกของชมรมประกอบไปด้วย (ชั่วคราว/ถาวร)
6.โครงสร้างและการบริหารงานในชมรม
7.การคัดเลือกประธานชมรมและผู้บริหารชมรม รวมทั้งวาระในการบริหารชมรม
9.บทบาทของผู้บริหารชมรมชุดเก่า
8.กลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความอยู่รอดของชม
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละชมรมต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการpresentกับอาจารย์นะครับ


โดยจะมีการนัดประชุมวันอังคารนี้ใต้บินหลา 3 เพื่อPresent ให้พี่ต่อ นายกสโมสรรับทราบและให้คำแนะนำ
วันอังคารที่ 8 ก.พ.2548 เวลา 2 ทุ่ม
ปล. สำหรับชมรมไหนไม่พร้อมที่จะทำ powerpoint มาให้เตรียมมาพูดก่อนได้


Posted by : อุปพิเศษเองแหละ , Date : 2005-02-07 , Time : 12:12:48 , From IP : 172.29.4.215

ความคิดเห็นที่ : 1


   ใบนัดประชุมชมรมให้ทุกชมรมมาพร้อมกันที่ ใต้บินหลา 3 เวลา 2 ทุ่ม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548
วาระการประชุม
- Present การจัดตั้งชมรมให้กับนายกสโมสรรับทราบสำหรับชมรมที่ยังไม่เป็นชมรม(ยกเว้นบริดจ์ ถ่ายภาพ ดนตรีสากล
- บอกกิจกรรมที่จะทำในงานวันที่ 13 ก.พ. พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องการเช่น โต๊ะ ,บอร์ด เก้าอี้
- พูดคุยเกี่ยวกับการสรุปโครงการ
- ส่งผลงานการแข่งขันกีฬาของแต่ละชมรมจากที่ขอทำโครงการไว้
ฝ่ายอุปนายกบริหารกลุ่มกิจกรรม


Posted by : อุปพิเศษ , Date : 2005-02-07 , Time : 12:14:26 , From IP : 172.29.4.215

ความคิดเห็นที่ : 2


   ขอโทษทีมีเหตุขัดข้องต้องเลื่อนการประชุมเป็นวันพุธนี้นะครับเวลา 2 ทุ่มเหมือนเดิมใต้บินหลา 3 ครับชมรมที่ต้องเข้าร่วมประชุม

ว่าที่ชมรมนักศึกษาแพทย์อาสาพัฒนา
ว่าที่ชมรมเพาะกล้า
ว่าที่ชมรมบริดจ์
ว่าที่ชมรมฟุตบอล
ว่าที่ชมรมบาสเกตบอล
ว่าที่ชมรมหมากล้อมหมากกระดาน
ว่าที่ชมรมแบดมินตัน
ว่าที่ชมรมวอลเลย์บอล
ว่าที่ชมรมซอฟต์บอล
ชมรมมุสลิม
ชมรมดนตรีสากล
ชมรมถ่ายภาพ


Posted by : อุปพิเศษ , Date : 2005-02-07 , Time : 23:44:50 , From IP : 172.29.4.215

ความคิดเห็นที่ : 3


   
Board MED28

ลืมใส่ Link - -'
ขอทำให้ละกันนะ ^^


Posted by : test , Date : 2005-05-05 , Time : 03:04:53 , From IP : 172.29.4.63

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น