ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

“ ช้าหน่อยชีวิต กับ ดนตรี”


   “ธารใจ”
ขอเชิญฟัง ดนตรี และพูดคุย เรื่อง
“ ช้าหน่อยชีวิต กับ ดนตรี”
โดย อ. วีระศักดิ์ อักษรถึง
โปรแกรมวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2548
ณ ห้องธารใจ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
-------------------------------------
กำหนดการ
18.00-18.50น. ช้าหน่อยชีวิตกับดนตรี
18.50-19.30น. เสวนากลุ่มวงกว้าง เรื่อง “ดนตรีกับชีวิต”
19.30-19.40 น. ปฏิบัติเมตตาภาวนาร่วมกัน
ร่วมอุทิศกุศลให้ผู้ประสบภัยสึนามิ
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณราเจล นาพะพล
โทร. 7532
จัดโดย
โครงการธารใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Posted by : โครงการน่าสนใจเชิญแจม , E-mail : (ทันตะจัดให้จ้า) ,
Date : 2005-01-12 , Time : 15:41:22 , From IP : 172.29.2.184


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น