ความคิดเห็นทั้งหมด : 10

โครงการโรงพยาบาลชุมชนสำหรับพี่ๆน้องๆคณะแพทย์ทุกชั้นปี!!!


   โครงการโรงพยาบาลชุมชน

โครงการจากฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาแพทย์ สำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจอยากจะไปฝึกประสบการณ์ที่โรงพยาบาลข้างนอกครับ...

สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปดูงานที่โรงพยาบาลชุมชน ฟังทางนี้ สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ

- จับกลุ่มกัน จำนวนคนกลุ่มละ 1-∞ คน คือจะมีกี่คนก็ได้ แต่ต้องให้แน่ใจว่าทางโรงพยาบาลเค้าจะรองรับพวกเราไหว
ติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลที่เราต้องการจะไป ว่ากลุ่มของเราจะไปกันเมื่อไหร่ จะไปกันกี่คน ขอความอนุเคราะห์เค้าเรื่องที่พัก ทางโรงพยาบาลสะดวกมั้ย ถ้าเค้าโอเค เดี๋ยวฝ่ายบำเพ็ญจะส่งตัวโครงการและรายละเอียดไปให้เค้า
- โรงพยาบาลที่ไปจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ แต่ขอให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนนะ จะได้เข้ากับชื่อโครงการ (เพราะเราจะให้คุณได้สัมผัสกับชุมชนด้วย) ถ้าใครไม่รู้ว่าจะหารายชื่อหรือที่อยู่ของโรงพยาบาลจากไหน ก็มาขอดูได้จากพี่นัย ปี4 ห้อง B214 บินหลา1 หรืออีเมล์ถามได้ที่ chewzerng@hotmail.com
- วันเวลาที่จะไป ก็กำหนดได้เลยตามความสะดวก แต่ขอให้เป็นในช่วงปิดเทอมนี้นะ
ปี1 15 มีนาคม 48 – 5 มิถุนายน 48
ปี2 15 มีนาคม 48 – 5 มิถุนายน 48
ปี3 8 มีนาคม 48 – 25 เมษายน 48
ปี4 7 กุมภาพันธ์ 48 – 14 มีนาคม 48
ปี5 21 กุมภาพันธ์ 48 – กลางๆเดือนมีนา 48
ปี6 เรียนจบแล้ว...แต่ถ้าจะไปก็ไม่ขัดศรัทธา
- รายละเอียดที่ฝ่ายบำเพ็ญจะส่งไปให้กับทางโรงพยาบาล จะเป็นใบส่งตัวของพี่ๆน้องๆและตัวโครงการที่บอกถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และขอบเขตกิจกรรมตามความรู้ความสามารถของเราที่ได้เรียนมา จะบอกไว้ละกัน เผื่อตอนติดต่อไป ที่โรงพยาบาลถามจะได้ตอบเค้าถูกว่าเราจะไปทำไมและไปทำอะไรกัน (ดูที่ด้านล่าง***)
- เมื่อฝ่ายบำเพ็ญส่งหนังสือไปแล้ว ก็ขอให้คนที่จะไปตามเช็คกับทางโรงพยาบาลเป็นระยะๆ ว่าหนังสือถึงโรงพยาบาลหรือยัง เพราะหนังสืออาจไปไม่ถึงโรงพยาบาลก็ได้ เผื่อหนังสือตกหล่นไประหว่างทาง จะได้ทำหนังสือใหม่ให้
- เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย โรงพยาบาลรับทราบว่าพวกเราจะไปฝึกงาน ก็เตรียมตัวออกเดินทางได้เลย ซึ่งในช่วงที่ดูงานอยู่ในโรงพยาบาลขอให้แต่งตัวด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดเสื้อกาวน์ ส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เดินทางไป อยู่ที่โรงพยาบาล จนเดินทางกลับ ขอให้ออกกันเองนะคร้าบ
- ขอรายชื่อกลุ่ม ชื่อโรงพยาบาล และวันเวลาที่ไปภายในวันที่ 25 มกราคมนี้ละกัน (ยกเว้นปีสี่ที่ส่งวันที่ 15 มกราคมนี้) ส่งมาที่พี่นัย ปี4 ห้อง B214 บินหลา1 หรืออีเมล์มาที่ chewzerng@hotmail.com


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึก , Date : 2005-01-11 , Time : 13:37:24 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 1


   โครงการโรงพยาบาลชุมชน
หลักการและเหตุผล ประมาณว่าการเรียนแพทย์มันต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์สูง ยิ่งถ้าเรามีทักษะและประสบการณ์มากเท่าไหร่ การเรียนและการดูแลผู้ป่วยในอนาคตของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อเราเรียนจบออกไป สถานที่ปฏิบัติงานของพวกเราส่วนใหญ่ก็คือที่โรงพยาบาลชุมชน เราจึงควรที่จะทำความคุ้นเคยกับชีวิตการทำงานและการใช้ชีวิตของแพทย์ผ่านทางพี่หมอที่อยู่ที่รพช.เอาไว้ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขในอนาคต

วัตถุประสงค์ 1. ให้นศพ.ได้สัมผัสชีวิตแพทย์และบุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาลชุมชน 2. ให้นศพ.ได้นำความรู้และทักษะที่เคยเรียนรู้มาไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น 3. ให้นศพ.ได้เรียนรู้ชุมชน สังคม และปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนที่เราไปอยู่


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ , Date : 2005-01-11 , Time : 13:38:05 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 2


   ขอบเขตกิจกรรม
ปี1

ความรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งตามหลักสูตร
1. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์
2. สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3. ทักษะการสื่อสาร
ขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่ง
- เป็นผู้ช่วยใน
1. งานพยาบาล ดูแลผู้ป่วยทั่วไป
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. งานเวชระเบียน การทำบัตรผู้ป่วย
4. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของทางโรงพยาบาล
- เป็นผู้สังเกตการณ์ใน
1. การทำงานของแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาล
2. การออกพื้นที่ของโรงพยาบาล
3. สภาพสังคม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ , Date : 2005-01-11 , Time : 13:39:27 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 3


   ขอบเขตกิจกรรม
ปี2

ความรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สองตามหลักสูตร
- Community medicine
- ความรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ Anatomy, Histology, Physiology, Microbiology, Parasitology, Pathology และ Pharmacology ในระบบ
1. Body defense, Immunity and infection
2. Respiratory and Cardiovascular system
3. Digestive system and nutrition
4. Urinary and reproductive system

ขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สอง
- เช่นเดียวกับชั้นปีที่หนึ่ง และ
- เป็นผู้ช่วยและสังเกตการณ์ใน
1. การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจหลอดเลือด และทางเดินอาหาร
2. งานห้องปฏิบัติการ
a. การย้อมเชื้อ Gram stain
b. การตรวจเม็ดเลือดดูเชื้อมาลาเรีย
c. การตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระ
d. Liver function test
e. Urinalysis
f. EKG
3. การอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์
4. งานสร้างเสริมสุขภาพ
5. งานออกพื้นที่ของโรงพยาบาล


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ , Date : 2005-01-11 , Time : 13:41:45 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 4


   ขอบเตกิจกรรม
ปี3

ความรู้ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สามตามหลักสูตร
- Community medicine
- ความรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ Anatomy, Histology, Physiology, Microbiology, Parasitology, Pathology และ Pharmacology ในระบบ
1. Nervous system, Locomotor and Behavior
2. Endocrine system and Metabolism
3. Hematology and Oncology
4. Human life cycle
5. History of Medicine
6. Introduction to clinical Medicine

ขอบเขตกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่สอง
- เช่นเดียวกับชั้นปีที่หนึ่งและสอง และ
- เป็นผู้ช่วยและผู้สังเกตการณ์ใน
1. การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยในโรคทางระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ และโลหิตวิทยา
2. งานเภสัชกรรม
3. งานห้องปฏิบัติการ
3.1 การตรวจหมู่เลือด
3.2 Complete blood count (CBC)
3.3 Blood smear
3.4 การตรวจหน้าที่การแข็งตัวของเลือด เช่น PT, aPTT, bleeding time เป็นต้น
4. หัตถการพื้นฐาน
4.1 การเจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการ
4.2 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
4.3 Intravascular, Intramuscular, Subcutaneous and Subdermal injection
4.4 Cardiopulmonary resuscitation (ABC)
4.5 การใส่ Nasogastric tube
4.6 การใส่ Urinary catheter
4.7 Wound dressing (dry and wet dressing) and suturing (simple)
5. การแพทย์ทางเลือก
5.1 นวดแผนไทย
5.2 สมุนไพร
5.3 การฝังเข็ม
6. งานสร้างเสริมสุขภาพ
7. งานออกพื้นที่ของโรงพยาบาล


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ , Date : 2005-01-11 , Time : 13:44:45 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 5


   ถ้ามีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรก็โพสต์ถามไว้ได้ครับ...

Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ , Date : 2005-01-11 , Time : 13:45:43 , From IP : 172.29.4.99

ความคิดเห็นที่ : 6


   สุดยอด คับพี่

Posted by : ศิยษ์รักอาจารย์ พ. , Date : 2005-01-11 , Time : 17:35:17 , From IP : 172.29.2.168

ความคิดเห็นที่ : 7


   ขอเวลาเพิ่มเป็น 13 เดือนต่อปีได้ม๊ายยยยยยย

ไม่มีเวลาแร้วววววว


Posted by : สาวน้อยร้อยชั่ง , Date : 2005-01-11 , Time : 20:09:01 , From IP : 172.29.4.233

ความคิดเห็นที่ : 8


    ปี 1 คงไปกันน้อย ถ้าขอไปแจมกับปีอื่นได้ไหมคะ เช่น ปี 2 ค่ะ

Posted by : แน่งน้อย , E-mail : (00000) ,
Date : 2005-01-12 , Time : 13:16:16 , From IP : 172.29.2.112


ความคิดเห็นที่ : 9


   ไม่มีปัญหาครับน้อง ถ้ากลุ่มหนึ่งจะมีหลายชั้นปี แต่พี่แปลกใจนิดหน่อย เพราะทุกๆปีโครงการนี้ส่วนใหญ่ปีหนึ่งจะไปกันเยอะ มากกว่าชันปีอื่นๆด้วยซ้ำ เพราะนอกจากจะได้ดูงานโรงพยาบาลแล้ว ยังจะได้เที่ยวโดยไม่ต้องเสียเงินค่าที่พักอีกด้วย (แถมบางครั้งยังมีคนนำเที่ยวอีกตะหาก)

Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-01-12 , Time : 13:22:42 , From IP : 172.29.2.100

ความคิดเห็นที่ : 10


    พี่จะรับสมัครกันวันไหนคะ หนูว่าปี1 เค้าคงอยากกลับบ้านนะคะ แต่หนูอยากไป รอดูแล้วกันนะคะ

Posted by : แน่งน้อย , Date : 2005-01-17 , Time : 18:40:24 , From IP : 172.29.2.130

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น