ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน โปรดทราบ ครั้งที่ 1/2547


   นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน โปรดทราบด่วน (ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2547)นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน โปรดทราบ ครั้งที่ 1/2547

การสอนอ่านฟิล์ม : สำหรับนักศึกษาแพทย์
นอกเวลาราชการ
ณ ห้องบรรยาย 1 ภาควิชารังสีวิทยา
จันทร์-ศุกร์ : เวลา 17.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
============================================
ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2547
============================================
ครั้งที่ วันที่ เวลา อาจารย์ผู้สอน
1 วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม 2547 : 17.00-20.00 : อ.สิริพร หิรัญแพทย์
2 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2547 : 9.00-12.00 : อ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
3 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2547 : 9.00-12.00 : อ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
4 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2547 : 9.00-12.00 : อ.สิริพร หิรัญแพทย์
5 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2547 : 9.00-12.00 : อ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
============================================
กรุณาติดตาม
..........มีตารางเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตลอด................
ใน www. คณะแพทยศาสตร์ มอ.
1. กระดานอภิปราย คณะแทพยศาสตร์ มอ.
2. MED29 คณะแพทยศาสตร์ มอ.
3. สำรองที่นั่ง และลงชื่อเข้าเรียนได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ภ.รังสี
หรือโทร.1508 (074-451508) ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
============================================
อ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ
รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
30 กันยายน 2547


Posted by นันทา แก้วสนิท(Knunta@medicine.psu.ac.th) 2004-09-30 , 13:48:14 , 172.29.1.198


Posted by : X-ray , E-mail : (knunta@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2004-10-07 , Time : 13:37:24 , From IP : 172.29.1.251


ความคิดเห็นที่ : 1


   แนะนำให้ติดประกาศด้วย และขอความกรุณาบอกรายละเอียดการสอนคร่าว ๆ พร้อมกับวิธีการสอนด้วย

Posted by : นศพ. , Date : 2004-10-11 , Time : 17:26:45 , From IP : 172.29.4.108

ความคิดเห็นที่ : 2


   ขุดๆขึ้นไป

กระทู้ดีมีสาระ


Posted by : Lily , Date : 2004-10-13 , Time : 19:24:29 , From IP : 172.29.7.160

ความคิดเห็นที่ : 3


   ขอตอบ นศพ.ทุกท่าน :
รูปแบบการสอน Free Style
หัวข้อตามที่ นศพ.สนใจ
นศพ.ใช้ Case ของตัวเองก็ได้
หากไม่มี Case ให้บอกหัวข้อมา
อาจารย์จะหา Case ให้ (ถ้ามี)

ฝ่ายวิชาการ ภ.รังสี
19 ตค.47Posted by : X-ray , E-mail : (Knunta@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2004-10-19 , Time : 14:13:23 , From IP : 172.29.1.251


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น