ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

สัมนาสโมสรนักศึกษาแพทย์สัญจร


   สัมนาหรือประชุมใหญ่สามัญกลางปีของสโมสร กำหนดจัดวันที่ 5 กันยายน 2547 ที่ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอให้ทีมบริหารสโมสรเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดมีดังนี้
1. พิธีเปิด 10.00 น.
2. นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมสำหรับครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
3. กำหนด แก้ไข ปรับปรุง กิจกรรมจาก yearplan ที่เหลือ สำหรับปีงบประมาณ 2548 ( ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2548 )
4. กิจกรรมสังสรรค์ เสร็จประมาณ 20.30 น.


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2004-08-30 , Time : 21:59:12 , From IP : 172.29.4.219

ความคิดเห็นที่ : 1


   รู้แล้วช่วยกรุณาบอกต่อๆกันอีกแรงนะ แต่ละฝ่ายก็ขอให้มาทุกคนอย่างพร้อมเพรียงกัน นำเสนองานที่ทำเนี่ย แนะนำว่าควรทำเป็น power point มาก็จะดี ตอนนี้รู้สึกว่าหลายๆฝ่ายก็เริ่มทำกันแล้วนะ

Posted by : PR , Date : 2004-08-31 , Time : 16:39:45 , From IP : 172.29.4.219

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น