ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

เป็นหมอ


   อย่าเป็นหมอเพราะเห็นเป็นอาชีพสูง
อย่าเป็นหมอเพราะคนจูงให้เข้าหา
อย่าเป็นหมอเพราะชื่อเสียงและเงินตรา
อย่าเป็นหมอเพราะบุพการีให้เป็น
จงเป็นหมอเพราะจิตวิญญาณมี
จงเป็นหมอที่ดีไปทุกหน
จงเป็นหมอที่พร้อมช่วยเหลือคน
จงเป็นหมอที่พลีตนเพื่อประชา
อย่าเป็นหมอเพราะมีคนกราบไหว้
อย่าเป็นหมอให้เขารู้ว่า เรา เจ๋ง
อย่าเป็นหมอเพราะไม่มีอะไรเป็น
อย่าเป็นหมอเพราะดูเด่นกว่าใครๆ
จงเป็นหมอเพราะเป็นด้วยใจรัก
จงเป็นหมอเพราะอยากช่วยคนทุกข์เข็ญ
จงเป็นหมอที่สมหมอควรจะเป็น
จงเป็นหมอที่ดีเด่นจนวันตาย
Posted by : black_devil , E-mail : (atich_boy@hotmail.com) ,
Date : 2004-08-27 , Time : 17:00:34 , From IP : 172.29.2.148


ความคิดเห็นที่ : 1


   บนทางสายที่คัวเราเองได้เลือกมาแล้วจงพยายามทำให้ดีที่สุด คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า เราเลือกมาเรียนที่นี่เพราะอะไร อย่าให้ความลำบากระหว่างทางมาเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีได้ อย่าให้สิ่งเย้ายวนใจต่างๆทำให้หลงลืมไปว่าหน้าที่ของเราคืออะไร อาจมีบ้างที่เหนื่อยและท้อ ร้เองไห้สักหน่อย พักเสียบ้าง เรายังเป็นความหวังของอีกหลายชีวิต

Posted by : surrender , Date : 2004-08-27 , Time : 19:42:49 , From IP : 172.29.2.192

ความคิดเห็นที่ : 2


   Good words!...Thanks a lot.You really spoken to our hearts.

Posted by : S&P , Date : 2004-08-28 , Time : 19:00:07 , From IP : 203.127.72.140

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น