ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
   ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวิช เลาประสพวัฒนา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา (รหัส 2172) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2021-06-23 , Time : 10:03:21 , From IP : 172.29.1.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<