ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

แจ้งบุคลากรทุกท่าน


   ***แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน***

ช่วงนี้โควิด 19 เริ่มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หน่วยยานพาหนะให้ความสำคัญในการป้องกันโควิด19 เพื่อไม่ให้คนหมู่มากมารวมกลุ่มกัน จึงของดให้บริการงานสวัสดิการต่างๆ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 จนกว่าการระบาดของโรคลดลง อยู่ในภาวะปกติ


หน่วยยานพาหนะ

1110/1124


Posted by : car , E-mail : (snattapo@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-04-17 , Time : 15:29:15 , From IP : 172.29.1.9


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<