ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ กสพท.64 :)


   ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในวันที่ 10 เม.ย.64 สามารถดูรายชื่อได้ที่ http://www.medaf.psu.ac.th/

กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อม

- สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา ประชุม วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
- สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ประชุม วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

*มีรถคณะฯ บริการเดินทางไปประชุม ณ สนามสอบ สามารถขึ้นรถได้ หน้าอาคารแพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์ เวลา 15.40 น.

ขอขอบคุณ
งานกิจการนักศึกษาฯ


Posted by : StudentAffairs , E-mail : (msunisa@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-04-01 , Time : 15:36:06 , From IP : 172.29.1.9


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<