ความคิดเห็นทั้งหมด : 6

ภาพบรรยากาศงานประชุมนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1
    รวบรวมภาพบรรยากาศงานประชุมนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:14:34 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 1
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:17:04 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 2
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:18:04 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 3
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:18:48 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 4
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:19:52 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 5
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:23:32 , From IP : 172.29.82.243

ความคิดเห็นที่ : 6
   ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1

Posted by : สา , Date : 2019-03-19 , Time : 10:24:49 , From IP : 172.29.82.243

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น