ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ถ่ายทอดสด งานประชาพิจารณ์ ในส่วนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ


   ประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555

ในส่วนทักษะหัตถการสำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

https://www.facebook.com/mededpsufanpage/videos/2637384089621634/


Posted by : srirat , Date : 2019-03-13 , Time : 09:27:18 , From IP : 172.29.13.129

ความคิดเห็นที่ : 1


   https://www.facebook.com/mededpsufanpage/videos/2637384089621634/

Posted by : srirat , Date : 2019-03-13 , Time : 09:28:18 , From IP : 172.29.13.129

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น