ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

เชิญชมนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1”
   เชิญชมนิทรรศการ งานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ค่ะ

Posted by : สา , Date : 2019-03-11 , Time : 14:25:32 , From IP : android-6a68783c7cd47185.client.psu.ac.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น