ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

รับสมัครกรรมการคุมสอบ กสพท.2562 สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ เพิ่มเติม


   

        การสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) 
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
และเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 

 คุณสมบัติกรรมการ

    1.มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการหรือปฏิบัติงานเทียบเท่านักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    2.เป็นผู้ไม่มีบุตร หลาน ญาติหรือผู้ใกล้ชิด สมัครเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้
    3.สามารถเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการเป็นกรรมการคุมสอบและกรรมการรับ-ส่งข้อสอบตามที่กำหนดได้
    ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมินิเทียเตอร์ อาคารแม่พระชั้น 3  โรงเรียนแสงทองวิทยา (หมายเหตุ ขึ้นรถพร้อมกันหน้าตึกแดงเวลา 14.30 น.)
    4.สามารถอยู่ปฏิบัติงานที่สนามสอบได้ ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.
    (กรณีมารายตัวสายในวันปฏิบัติงานจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชื่อออกโดยทันที)


สมัครไปที่ลิงค์นี้ : https://goo.gl/forms/ENiYxultEpKHM4652Posted by : admin , Date : 2019-03-05 , Time : 14:45:35 , From IP : 172.29.30.240

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น