ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

รับสมัครผู้สนใจเช่าสถานที่ประกอบการจำหน่ายอาหาร/สินค้าและบริการ ประเภทต่างๆ บริเวณอาคารนันทนาการและพื้นที่โดยรอบ


   ประกาศ คณะกรรมการที่พักและพื้นที่เชิงพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-03-01 , Time : 14:04:34 , From IP : 172.29.8.31


ความคิดเห็นที่ : 1
   รายละเอียด

Posted by : ดาหลา , E-mail : (bsomkid@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2019-03-01 , Time : 14:16:11 , From IP : 172.29.8.31


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น