ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

เชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทยศาสตร์ ม.อ.


   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2019-02-27 , Time : 15:58:20 , From IP : 172.29.2.9

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ying/alumni , Date : 2019-02-27 , Time : 15:59:03 , From IP : 172.29.2.9

ความคิดเห็นที่ : 2


   แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภท
 1. ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
 2. ด้านผลงานเด่น
 3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
 4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 5. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

1. ข้อมูลส่วนตัว
- ชื่อ-สกุล
- ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่
- อายุ
- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
- โทรศัพท์มือถือ
- e-mail

2. ข้อมูลการศึกษา

3. ข้อมูลการทำงาน
3.1 อาชีพ
3.2 ตำแหน่งงานปัจจุบัน, สถานที่ทำงาน
3.3 ประวัติการทำงาน
- งานประจำ
- กิจกรรมพิเศษ
- เป็นสมาชิกหรือกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม หรือองค์กรอื่นๆ
- เกียรติประวัติ หรือรางวัลที่เคยได้รับ

4.ผลงานเด่น
4.1 ผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณชน ได้แก่ หนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการอื่นๆ
4.2 เกียรติประวัติ ผลงานที่เคยได้รับรางวัล หรือภาคภูมิใจ

5. ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

หมายเหตุ : จำกัดข้อมูลไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรฟอนต์ TH Sarabun ขนาดตัวปกติ 16pt


Posted by : ying/alumni , Date : 2019-02-27 , Time : 16:08:03 , From IP : 172.29.2.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น