ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

*** ทำบุญโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ***
   บรรยากาศพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนศรีตรัง รังบินหลา

ภาพเพิ่มเติม

*******************************************************
fb: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Medicine PSU
http://www.facebook.com/prmedpsu

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-22 , Time : 11:08:34 , From IP : 172.29.2.9

ความคิดเห็นที่ : 1
   บรรยากาศพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนศรีตรัง รังบินหลา

ภาพเพิ่มเติม

*******************************************************
fb: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Medicine PSU
http://www.facebook.com/prmedpsu

งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-22 , Time : 11:09:08 , From IP : 172.29.2.9

ความคิดเห็นที่ : 2


   
VDO บรรยากาศพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสวนศรีตรัง รังบินหลา


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-22 , Time : 15:06:41 , From IP : 172.29.2.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น