ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** Strong Heart & Smart Health ***
    คณะฯ เชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Strong Heart & Smart Health สะสมระยะการเดิน/วิ่ง เมื่อไหร่กับใครก็ได้ตาม
ความสมัครใจ ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563
ทุกระยะทางสะสม 100 กม. (ตั้งแต่ 100-500 กม.) รับของรางวัล และผู้สะสม
ได้ 1,000 กม. ลำดับที่ 1-5 ตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง จะได้รับรางวัล finisher โดยส่งผลระยะการวิ่ง/เดือนมายัง Facebook : งานการเจ้าหน้าที่ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย Inbox 1. ชื่อ-สกุล และรหัสบุคลากร 2. แคปหน้าจอ ระยะทาง พร้อมวันที่ ตามรายละเอียดโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1142


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-15 , Time : 14:08:25 , From IP : 172.29.2.9

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-15 , Time : 14:11:14 , From IP : 172.29.2.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น