ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

** ถึง 15 ก.พ. 62** - แจ้งชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและเข้าร่วมงานกีฬาสีฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562
   คณะกรรมการจัดงานกีฬาสีและแพทยศาสตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ได้ขยายเวลาแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและเข้าร่วมงานกีฬาสีในวันที่ 2 มีนาคม 2562
จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ ผู้แจ้งชื่ออยู่เวรต้องปฏิบัติงาน เวลา 16.00-24.00 น. เท่านั้น และขอความร่วมมือให้บุคลากรใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งคณะฯ จะขยาย
สัญญาณระบบ wifi ให้การใช้งานในวันที่ 2 มีนาคม 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์มาอีกครั้ง

งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1142


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-07 , Time : 09:27:22 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1


   ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคค่ำ
https://goo.gl/idcYpa

ลงทะเบียนอยู่เวร
https://goo.gl/6dPBVF


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-02-07 , Time : 10:22:40 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น