ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขยายเวลาแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและเข้าร่วมงานกีฬาสีฯ วันที่ 2 มีนาคม 2562
   ขยายเวลาแจ้งชื่อผู้ร่วมงานกีฬาสี/อยู่เวร จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เท่านั้น

(งานกีฬาสีฯ วันที่ 2 มีนาคม 2562)

คณะกรรมการจัดงานกีฬาสีและแพทยศาสตรสัมพันธ์ ประจำปี 2562
ได้ขยายเวลาแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและเข้าร่วมงานกีฬาสี
ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 *** จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ***
ทั้งนี้ ผู้แจ้งชื่ออยู่เวรต้องปฏิบัติงาน เวลา 16.00-24.00 น. เท่านั้น
และขอความร่วมมือให้บุคลากรใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งคณะฯ จะขยายสัญญาณ
ระบบ wifi ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562

งานการเจ้าหน้าที่/โทร. 1142


Posted by : abcd , E-mail : (.) ,
Date : 2019-01-31 , Time : 11:56:53 , From IP : 172.29.87.28


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น