ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ประกันตน
   ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกแล้ว
สามารถตรวจสอบการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาล
ข้อมูลการส่งเงินสมทบ และเปลี่ยนสถานพยาบาล
ได้ที่

https://www.sso.go.th/wpr/main/login


Posted by : abcd , Date : 2019-01-28 , Time : 14:07:04 , From IP : 172.29.86.228

ความคิดเห็นที่ : 1


   

ตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตนPosted by : Anothai , Date : 2019-01-31 , Time : 09:22:27 , From IP : 172.29.81.166

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น