ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

ศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล "เเพทย์ในดวงใจ"


   สมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทยศาสตร์ ม.อ. ขอเเสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
ที่ได้รับรางวัล “แพทย์ในดวงใจ” โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

โครงการ“แพทย์ในดวงใจ” ประชาชนไทยทั้งประเทศ 77 จังหวัด ร่วมเสนอชื่อแพทย์ในดวงใจของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมคัดเลือกแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพแพทย์ได้ดี ประทับใจคนไข้จังหวัดละ 1 ท่าน ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับแพทย์

1. จังหวัดนราธิวาส : นพ.สมปอง เพ็ญสุข (ศิษย์เก่ารุ่น 4) รพ.นราธิวาสราชนครินทร์
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช : นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ (ศิษย์เก่ารุ่น 9) รพ.สิชล
3. จังหวัดสตูล : นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ (ศิษย์เก่ารุ่น 13) รพ.ละงู
4. จังหวัดพัทลุง : นพ.เดชาศักดิ์ สุขนวล (ศิษย์เก่ารุ่น 14) รพ.พัทลุง
5. จังหวัดปัตตานี : นพ.รุซตา สาและ (ศิษย์เก่ารุ่น 16) รพ.ปัตตานี
6. จังหวัดสุพรรณบุรี : นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี (ศิษย์เก่ารุ่น 22) รพ.ศรีประจันต์
7. จังหวัดพังงา : นพ.มนฑิต พูลสงวน (ศิษย์เก่ารุ่น 23) รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา
8. จังหวัดสงขลา : นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา (ศิษย์เก่ารุ่น 24) รพ.สิงหนคร
9. จังหวัดกระบี่ : นพ.ปวัน ไกรนรา (ศิษย์เก่ารุ่น 33) รพ.กระบี่


Posted by : ying/alumni , Date : 2019-01-24 , Time : 09:12:31 , From IP : 172.29.2.75

ความคิดเห็นที่ : 1
   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2019-01-24 , Time : 09:13:05 , From IP : 172.29.2.75

ความคิดเห็นที่ : 2


   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2019-01-24 , Time : 09:13:46 , From IP : 172.29.2.75

ความคิดเห็นที่ : 3
   *-*

Posted by : ying/alumni , Date : 2019-02-15 , Time : 15:35:39 , From IP : 172.29.2.9

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น