ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1 (1st MedPSU Innovation Conference 2019) INNOVA
   ประชุมวิชาการนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่1
(1st MedPSU Innovation Conference 2019)
INNOVATION IN ACTION

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น14
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 13 มีนาคม 2562
Workshop : Design Thinking for Product Innovation
ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาติ อาคารเรียนรวมฯ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อการประชุม
- Innovation in Action
- HealthTech Innovation
- Innovation show cases
- Funding for Innovation
- Robotics in Healthcare

สนใจติดต่อ
งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 074-451147
E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th

ค่าลงทะเบียน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมวิชาการ (13-15 มี.ค.62) 4,500 บาท
- ประชุมวิชาการ (14-15 มี.ค.62) 2,500 บาท
สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. (ลงทะเบียนฟรี 30 ที่นั่ง)


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-01-11 , Time : 14:33:34 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น