ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

Tech Talk.....Edisode V: What Science Says about Probiotics
   Tech Talk
Technology Platforms for Advanced Clinical
Translational Research
Edisode V: What Science Says about Probiotics

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 12.00 - 13.30น.
ณ ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
โดยวิทยากร:
ดร.กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเวชศาสตร์
ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์ โทร. 1189


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-01-09 , Time : 15:14:46 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น