ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

บริการ Internet บ้านพักแพทย์


   เรียน ผู้พัก บ้านพักแพทย์ พ.1 - พ.50

เนื่องจากทางคณะแพทย์ฯ ได้จัดทำโครงการ ขยายบริการ Internet ไปยังบ้านพักแพทย์ ทดแทนระบบ ADSL เดิม โดยจัดจ้างเดินสาย Fiber Optic ติดตั้งบ้านพักแพทย์ พ.1 - พ.50

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้พัก อำนวยความสะดวกผู้รับจ้างโครงการฯ นี้ในการติดตั้งสาย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet

หลังการติดตั้งเสร็จ ช่วงทดสอบ จะเปิดสัญญาณทุกบ้านพัก ประมาณ 30 วัน เมื่อผ่านพ้นการทดสอบแล้ว จะเปิดสัญญาณเฉพาะบ้านพักที่ได้สมัครบริการครับ


มีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถาม โกเมน ฝ่าย IT โทร 1951 / mail garnet@medicine.psu.ac.th / LINE ID : garnet074


Posted by : garnet , Date : 2019-01-07 , Time : 16:19:25 , From IP : 172.29.1.76

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น