ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

ชมรมรักษ์สุขภาพร่วมสังสรรค์ปีใหม่ HNY 2019
   ในนามชมรมรักษ์สุขภาพคณะแพทย์มอ.ขอขอบคุณท่านคณบดีคณะแพทย์ ขอขอบคุณอาจารย์สุภาภรณ์(อาจารย์จิ๋ว) ขอขอบคุณพี่ชาลีที่มาเล่นดนตรีเพราะให้ชาวชมรมได้ฟัง ขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพงษ์ คลินิกดาตูที่สนับของขวัญจับฉลากในงาน ขอบคุณอาจารย์ประยงค์สำหรับงบสนับสนุนค่าขนมในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ และที่ขาดมิได้ที่ทำให้ชมรมรักษ์สุขภาพได้เกิดขึ้นขอบคุณสมาชิกชมรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จนทำให้ภาระกิจชมรมผ่านไปด้วยดี

Posted by : vi , Date : 2019-01-04 , Time : 08:53:35 , From IP : 172.29.59.167

ความคิดเห็นที่ : 1
   ชมรมรักษ์สุขภาพ

Posted by : vi , Date : 2019-01-04 , Time : 08:55:05 , From IP : 172.29.59.167

ความคิดเห็นที่ : 2
   ชมรมรักษ์สุขภาพ

Posted by : vi , Date : 2019-01-04 , Time : 08:55:41 , From IP : 172.29.59.167

ความคิดเห็นที่ : 3
   ชมรมรักษ์สุขภาพ

Posted by : vi , Date : 2019-01-04 , Time : 08:56:33 , From IP : 172.29.59.167

ความคิดเห็นที่ : 4


   ชมรมรักษ์สุขภาพ

Posted by : vi , Date : 2019-01-04 , Time : 08:57:41 , From IP : 172.29.59.167

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น