ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

***** วันเด็กแห่งชาติ 2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ *****
   วันเด็กแห่งชาติ 2562
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ บริเวณใต้อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์
เวลา 7.30น. - 12.30น.

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
/////////////////////////////////////////////////////////////////
ขอบคุณค่ะ
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2019-01-02 , Time : 13:37:10 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น