ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเชิญชวนอาจารย์ แพทย์ใช้ทุนแพทย์ ประจำบ้าน บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “PSU-TAPF Joint Symposium”
   ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Thai American Physicians Foundation (TAPF)ได้จัดงานประชุมวิชาการ “PSU-TAPF Joint Symposium”
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งรับทราบข้อมูลการศึกษาต่อ ดังรายละเอียดโปสเตอร์ที่แนบ

ในการนี้ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ แพทย์ใช้ทุนแพทย์
ประจำบ้าน บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
“PSU-TAPF Joint Symposium”
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านลิงค์

https://goo.gl/68XahG
และ QR code หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวันวิสาข์ มณีฉาย โทร. 1189


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-12-25 , Time : 09:28:03 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น