ความคิดเห็นทั้งหมด : 4

ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1
   ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1


สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งถัดไป
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/aasDC9
หรือที่คุณเบญจมาศ โทร 1188


Posted by : สา , Date : 2018-12-14 , Time : 15:28:37 , From IP : kt-iphone.client.psu.ac.th

ความคิดเห็นที่ : 1
   ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1

Posted by : สา , Date : 2018-12-14 , Time : 15:30:16 , From IP : kt-iphone.client.psu.ac.th

ความคิดเห็นที่ : 2
   ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1

Posted by : สา , Date : 2018-12-14 , Time : 15:32:21 , From IP : kt-iphone.client.psu.ac.th

ความคิดเห็นที่ : 3
    ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1

Posted by : สา , Date : 2018-12-14 , Time : 15:39:24 , From IP : kt-iphone.client.psu.ac.th

ความคิดเห็นที่ : 4
    ภาพกิจกรรมดีๆ Design Thinking รุ่นที่ 1

Posted by : สา , Date : 2018-12-14 , Time : 15:41:12 , From IP : kt-iphone.client.psu.ac.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น