ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

***** การหารือแนวทางการนำกัญชามาใช้เพื่อเป็นยาและใช้เพื่อการวิจัย *****
   วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดประชุมหารือแนวทางให้เกิดความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยจาก
คณะต่างๆได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ที่สนใจจะนำสารสกัดจากกัญชามาทำเป็นยา และเพื่องานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
ภาพเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274847102539352&type=1&l=9d2d6310cf


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-12-14 , Time : 11:07:07 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1


   วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
คณะแพทยศาสตร์ได้จัดประชุมหารือแนวทางให้เกิดความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัยจาก
คณะต่างๆได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ที่สนใจจะนำสารสกัดจากกัญชามาทำเป็นยา และเพื่องานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม A501 ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
ภาพเพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274847102539352&type=1&l=9d2d6310cf


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-12-14 , Time : 11:07:29 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น