ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

**** การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพด้วยกระบวนการ Design Thinking workshop *****
   การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพด้วยกระบวนการ Design Thinking workshop

รุ้นที่1 :
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องกิตติ ลิ่มอภิชาต
อาคารเรียนรวมและศูนย์จัดการประชุม

รุ่นที่ 2 :
วันที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 12
ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี

รุ่นที่ 3 :
วันที่ 17 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 12
ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี

รับจำนวนรุ่นละ 30 คนเท่านั้น!!!
"สามารถสมัครเดี่ยวหรือทีม (ไม่เกินทีมละ 6 คน)"
ลงทะเบียน Online ได้ที่
https://goo.gl/aasDC9


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
MED PSU Innovation Center โทร.1188
email: psuinnovation008@gmail.com


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-12-07 , Time : 09:56:16 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น