ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

*** บรรยากาศงาน YENSIRA CHARITY II ***


   บรรยากาศงาน YENSIRA CHARITY II
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 14.00น.
บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
• เสวนา "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่"
• จำหน่ายสินค้าจากร้านดังเมืองหาดใหญ่
• ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองหาดใหญ่กว่า 50 ภาพ
#YensiraCharityII

https://www.facebook.com/shf.psu/Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-29 , Time : 09:44:27 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-29 , Time : 09:48:23 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-29 , Time : 09:48:57 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 3


   .

Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-29 , Time : 09:49:35 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น