ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

*** HAT@YAi --> 28 พ.ย. 61 ***
   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ YENSIRA CHARITY II
ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 14.00น.
บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
(*** ในวันงานของมีจำนวนจำกัด ขออภัยผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ***)
• เสวนา "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่"
• จำหน่ายสินค้าจากร้านดังเมืองหาดใหญ่
• ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองหาดใหญ่กว่า 50 ภาพ

#YensiraCharityII

https://www.facebook.com/shf.psu/


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-27 , Time : 10:47:32 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 1
   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ YENSIRA CHARITY II
ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 14.00น.
บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
(*** ในวันงานของมีจำนวนจำกัด ขออภัยผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ***)
• เสวนา "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่"
• จำหน่ายสินค้าจากร้านดังเมืองหาดใหญ่
• ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองหาดใหญ่กว่า 50 ภาพ

#YensiraCharityII

https://www.facebook.com/shf.psu/


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-27 , Time : 10:48:19 , From IP : 172.29.2.124

ความคิดเห็นที่ : 2
   ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ YENSIRA CHARITY II
ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 - 14.00น.
บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
• ร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ "HAT@YAi" สมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
(*** ในวันงานของมีจำนวนจำกัด ขออภัยผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ ***)
• เสวนา "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่"
• จำหน่ายสินค้าจากร้านดังเมืองหาดใหญ่
• ชมนิทรรศการภาพถ่ายเมืองหาดใหญ่กว่า 50 ภาพ

#YensiraCharityII

https://www.facebook.com/shf.psu/


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-27 , Time : 10:48:51 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น