ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

กิจกรรมดีๆ ของชมรม Family Club
   วันที่ 10-11 พ.ย. 61 ชมรม Family Club ได้พาเด็กๆ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมปลูกต้น ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2018-11-12 , Time : 15:51:03 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 1
   pic1

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2018-11-12 , Time : 15:54:23 , From IP : 172.29.19.123


ความคิดเห็นที่ : 2
   pic2

Posted by : punta , E-mail : (panta@hotmail.com) ,
Date : 2018-11-12 , Time : 15:56:59 , From IP : 172.29.19.123


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น